Forgot your your password?

Tổng thống Donald Trump nỗ lực tìm kiếm đồng minh tại New York

Trong khi Donald Trump không gặp được nhiều thuận lợi khi ở Washington, thì ông đã chuyển hướng sang New York và tìm được những đồng minh là những quan chức có nhiều điểm tương đồng với mình. Dường như Washington không phải nơi Trump thuộc về khi không nhận được quá nhiều sự hỗ…

Nhà Trắng và 3 kế hoạch tấn công Liên Xô bằng hạt nhân

Từ sau thế chiến II, Mỹ và Anh đã từng có không ít lầ lên kế hoạch để loại trừ Liên Xô bằng việc dùng bom hạt nhân. Với những kế hoạch có định hướng tỉ mỉ, tuy nhiên điều này không hẳn khiến các chiến dịch đánh phủ đầu của Nhà Trắng và Liên…