Forgot your your password?

Nhà Trắng và 3 kế hoạch tấn công Liên Xô bằng hạt nhân

Từ sau thế chiến II, Mỹ và Anh đã từng có không ít lầ lên kế hoạch để loại trừ Liên Xô bằng việc dùng bom hạt nhân. Với những kế hoạch có định hướng tỉ mỉ, tuy nhiên điều này không hẳn khiến các chiến dịch đánh phủ đầu của Nhà Trắng và Liên…